ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


Γ΄ ΤΑΞΗ (2014-2015)
Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών.
 

Ειδικότητα Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος 

Περιγραφή Επαγγέλματος:

Η δημιουργική κατασκευή πλατειών, πάρκων, κήπων και λοιπών χώρων αναψυχής και πρασίνου, καθώς και περιβαλλόντων χώρων κτιρίων αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο βοηθός έργων τοπίου και περιβάλλοντος, συνδυάζοντας γνώσεις γεωπονίας, ανθοκομίας και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τη δυναμική ανάπτυξης ενός τοπίου που μελετά, καταφέρνοντας μοναδικό συνδυασμό του φυτικού υλικού με τις ανθρώπινες κατασκευές.

Για το σκοπό αυτό φροντίζει για την αναπαραγωγή, τη μεταφύτευση, το κλάδεμα και τη συντήρηση των ανθοκομικών φυτών και δένδρων που βρίσκονται σε πλατείες και πάρκα, ώστε να δημιουργεί ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής, εναρμονισμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις του ανθρώπου και φυσικά στο ευρύτερο τοπίο.

Σχεδιάζοντας το χώρο με γνώμονα αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου τη λειτουργικότητα και την αξιοποίηση όλης της έκτασης, αποσκοπεί στη δημιουργία καλαίσθητων και χρηστικών εξωτερικών χώρων που δένουν αρμονικά το φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες κατασκευές.

Ειδικά σε περιοχές με έντονο το αστικό στοιχείο και μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού σε μεγάλα και πυκνοδομημένα αστικά κέντρα, η ανάγκη για επαφή με την φύση αυξάνει και θα πρέπει ο συγκεκριμένος ειδικός, εκμεταλλευόμενος τα φυσικά χαρακτηριστικά (γεωμορφολογία, μικροκλίμα, οδικούς άξονες και άλλα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την περιοχή μελέτης), να δημιουργήσει όχι απλά πράσινους χώρους αλλά νέους, καλαίσθητους, υψηλής αισθητικής και αξίας, εναρμονισμένους στο τρόπο και ρυθμό ζωής μας.

Τέλος, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τη συντήρηση των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιεί για τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες και να συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες (γεωπόνους, τεχνολόγους φυτικής παραγωγής, αρχιτέκτονες τοπίου κ.ά.) για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τη διευκόλυνση του έργου του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Χρειάζεται να αγαπά τη φύση και το περιβάλλον, να έχει καλό γούστο και αισθητική αντίληψη καθώς και τεχνικές γνώσεις αρχιτεκτονικής τοπίου και διακόσμησης, ώστε να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.
Πρέπει επίσης να είναι επιδέξιος στις λεπτές χειρωνακτικές εργασίες, να έχει σωματική και ψυχική αντοχή και να διακρίνεται από υπευθυνότητα, εργατικότητα και ιδιαίτερη μεθοδικότητα κατά την άσκηση της εργασίας του.
Παράλληλα πρέπει να είναι επινοητικός, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες να έχει καλή υγεία και μυϊκή δύναμη για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του επαγγέλματός του.
Τέλος, η καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον Η/Υ, τον βοηθούν στη σχεδίαση έργων τοπίου με υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Ο βοηθός έργων τοπίου και περιβάλλοντος μπορεί να απασχοληθεί ως:

  • υπάλληλος στο δημόσιο τομέα και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  • ως στέλεχος φυτοτεχνικών μονάδων σε όλο το φάσμα της παραγωγής καλλωπιστικών φυτών και της διαμόρφωσης αισθητικών χώρων πρασίνου,
  • ως υπεύθυνος ανάπτυξης και συντήρησης έργων τοπίου (π.χ. πάρκα, πλατειών) ή
  • ως αυτοαπασχολούμενος αναλαμβάνοντας την περιποίηση κήπων και άλλων χώρων πρασίνου σε ιδιωτικές κατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, επιχειρήσεων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων κ.ά.
Στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα γενικά μαθήματα του Τομέα

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

Στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματα της ειδικότητάς τους

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ειδικότητα Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευσή του, τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικα έργα:

• να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους διαχέιρισης, συντήρησης και επέκτασής του (δρυμοί, βιότοποι..)

• να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον

• να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων (προετοιμασία εδάφους, σπορά, λίπανση, άρδευση, καλλιέργεια, συλλογή, αποθήκευση, συντήρηση..)

• να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της παραγωγής που θα καλλιεργήσει, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού, του μεγέθους και της θέσης της επιχείρησης

• να επιλέγει τη γή που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άρωσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές εργασίες κατεργασίας και συντήρησης του εδάφους

• να επιλέγει και να αγοράζει τύπους και ποσότητες από σπόρους ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό

• να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με συμβατικές κυρίως μεθόδους

• να εκτελεί βασικές εργασίες λύπανσης

• να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του

•να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας

• να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα κατεργασίας εδάφους

• να εκτελεί βασικές εργασίες εκτροφής των παραγωγικών αγροτικών ζώων.


ΕιδικότηταΤεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων


Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευσή του, τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

• Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.λπ.).

•  Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.

• Να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής.

• Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων.

• Να παρακολουθεί και να επεμβαίνει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων (γραμμή παραγωγής εργοστασίου).

•Να επεξεργάζεται και να συντηρεί τα βασικά γεωργικά προϊόντα.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

• Μεταποίηση φυτικών προϊόντων
• Μεταποίηση ζωικών προϊόντων
• Τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση
• Ποιότητα - ποιοτικός έλεγχος
• Συσκευασία τροφίμων
• Σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις

Δυνατότητες απασχόλησης

• Βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών (ιδιωτικές ή συνεταιριστικές) όπως γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, ελαιουργεία, οινοποιεία, κονσερβοποιεία κ.λπ.
• Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης
• Εταιρείες προετοιμασίας και διακίνησης ετοίμων φαγητών (catering, ξενοδοχειακές μονάδες κ.λπ.)
• Εταιρείες που παράγουν και διακινούν βοηθητικές ύλες και τεχνολογικό εξοπλισμό βιομηχανιών τροφίμων.
• Δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο των τροφίμων.
•  Να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των ζωικών προϊόντων, ώστε να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία παραγωγής τους.
•  Να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των φυτικών προϊόντων, ώστε να παρακολουθεί λεπτομερώς τη διαδικασία παραγωγής τους.
•  Να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.
•  Να ελέγχει σε στοιχειώδες επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους, ώστε να είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία.
•  Να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και η ασφάλεια του καταναλωτή.
•  Να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύεται βασικά γεωργικά προϊόντα.
• Να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής τους.
• Να εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
• Να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και διακίνηση στο χώρο των τροφίμων.
• Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
• Να γνωρίζει να συναλλάσετε.
• Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας Δ Φάσης

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής Οι εγγραφές των μαθητευομένων για την Δ Φάση μαθητείας θα γίν...