ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Περισσότερες πληρφορίες στο σύνδεσμο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του ιστολογίου)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΜΙΑ ΓΗ, ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

(Mediterranean: One Ground, One Sea)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ (ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

--------------------------------------------------------------

3ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ (ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΠΕ18 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

---------------------------------------------------------

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να διερευνήσουν και να κατανοήσουν ενόψει των Μεσογειακών Αγώνων 2013, τα κοινά στοιχεία που ενώνουν λαούς, έθνη και πολιτισμούς της Μεσογείου. Τα στοιχεία αυτά συνδέονται με την ΓΗ (Διατροφή, Κουλτούρα, Αθλητισμός, Γλώσσα, Περιβάλλον) και τη ΘΑΛΑΣΣΑ (Ναυτική Παράδοση, Δρόμοι του Εμπορίου).

ΓΗ:

Διατροφή (Η διατροφή των Μεσογειακών λαών – Οι δρόμοι της ελιάς και του λαδιού)

Κουλτούρα (Μουσική των Μεσογειακών λαών)

Αθλητισμός (Μεσογειακοί Αγώνες)

Περιβάλλον (Χλωρίδα & πανίδα της Μεσογείου)


ΘΑΛΑΣΣΑ:

Ναυτικη Παράδοση (Τα λιμάνια της Μεσογείου – Ναυτικά Μουσεία – Ναυτικά έντυπα - χάρτες)Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας Δ Φάσης

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής Οι εγγραφές των μαθητευομένων για την Δ Φάση μαθητείας θα γίν...