Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Γ ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 3ου ΕΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 3195 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,4
2 3322 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,6
3 2961 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,5
4 3137 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,3
5 3680 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,2
6 3067 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,1
7 1311 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,9
8 1257 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16
9 3413 2013 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 9,8

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
              2584 2013 Ν. 3475/2006 ΓΕΛ άνω των 25 19,8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση

Αύριο Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί σχολική εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου στις 9.00 π.μ.