Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Γ ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 3ου ΕΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 3195 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,4
2 3322 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,6
3 2961 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,5
4 3137 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,3
5 3680 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,2
6 3067 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,1
7 1311 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,9
8 1257 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16
9 3413 2013 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 9,8

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
              2584 2013 Ν. 3475/2006 ΓΕΛ άνω των 25 19,8

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Γ ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 3ου ΕΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΗ2018-10-09-14-52-17

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ   ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ.           ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ     ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ.       ΗΛΙΚΙΑ     ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 3195           2018                   Ν. 4386/2016                ΕΠΑΛ     κάτω των 25        17,4
2 3322           2018                   Ν. 4386/2016                ΕΠΑΛ     κάτω των 25        16,6
3      2961           2018                   Ν. 4386/2016                ΕΠΑΛ     κάτω των 25  15,5
4       3137           2018                   Ν. 4386/2016                ΕΠΑΛ     κάτω των 25 15,3
5 3680           2018                   Ν. 4386/2016                ΕΠΑΛ     κάτω των 25 14,2
6 3067           2018                   Ν. 4386/2016                ΕΠΑΛ     κάτω των 25 14,1
7 1311           2017                   Ν. 4186/2013                ΕΠΑΛ     κάτω των 25 15,9
8 1257           2014                   Ν. 3475/2006                ΕΠΑΛ     κάτω των 25         16
9 3413           2013                   Ν. 3475/2006                ΕΠΑΛ     κάτω των 25          9,8
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2584          2013                   Ν. 3475/2006                    ΓΕΛ      άνω των 25 19,8
Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας Δ Φάσης

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής Οι εγγραφές των μαθητευομένων για την Δ Φάση μαθητείας θα γίν...