Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Ερευνητικά Σχέδια Εργασίας (PROJECT) στο 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

Τα ερευνητικά σχέδια εργασίας (project) στο 3ο ΕΠΑΛ Βόλου έχουν διαμορφωθεί στις παρακάτω ομάδες / θέματα:
Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία (με τον Α. Καπανιάρη και τους Ι.Οικονομίδη, Ζ. Αγγελούσοπουλου)


Δωρεά Οργάνων Σώματος: Δωρεά Ζωής (με την Α. Οικονόμου με την Μαρία Λάππα)
Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη – Προοπτικές – Προτάσεις βελτίωσης – Συνεργασία των χωρών μελών της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης (με την Ε. Πελεκούδα με τον Γ. Μπόσκο)
Η επίδραση της άθλησης στην ψυχοσωματική υγεία των εφήβων (με το Δ. Στεργιούλα με τον Ν. Τουλούδη)
Νερό: Πηγή ζωής, ελιξίριο υγείας και ευεξίας ( με την Ε. Ταμπάκη, με την Α. Γελαδάρη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας Δ Φάσης

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής Οι εγγραφές των μαθητευομένων για την Δ Φάση μαθητείας θα γίν...