Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Συμμετοχή του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου στην εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΣΕΚ στην Πολωνία


Στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo με θέμα «Μέθοδοι διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων» που υλοποιήθηκε από το 1ο ΣΕΚ Νέας Ιωνίας συμμετείχε το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου με τους καθηγητές πληροφορικής κ. Αλέξανδρο Καπανιάρη και της κ. Δέσποινας Νεοχωρίτου όπου ταξίδεψαν στη Πολωνία και συγκεκριμένα στην πόλη Kartuzy κοντά στο Gdansk.
Σκοπός του ταξιδιού, μέσα απ’ τη μελέτη διαφορετικών εκπαιδευτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια, μεταξύ άλλων ήταν η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα εργαστηριακά μαθήματα, η προώθηση και ανάπτυξη καινοτόμ ων μεθόδων διδασκαλίας και η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε μια Ευρώπη που ο κύριος όγκος του μαθητικού δυναμικού είναι προσανατολισμένος στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε αντίθεση με τους Έλληνες μαθητές. Η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού ταυτόχρονα με την ανάπτυξη συνεργασιών με κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης με σκοπό τη δημιουργία γεφυρών για την μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας Δ Φάσης

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής Οι εγγραφές των μαθητευομένων για την Δ Φάση μαθητείας θα γίν...