Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη


Yλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Β’ Επιπέδου, στο πλαίσιο της 1ης Επιμορφωτικής Περιόδου της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013).

Το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου έχει πιστοποιηθεί ως ΚΣΕ Β' επιπέδου και θα υλοποιήσει δυο προγράμματα β' επιπέδου για Νηπιαγωγούς - Δασκάλους (ΠΕ60-70) καθώς και για Μαθηματικούς (ΠΕ03).

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (17:00 - 20:00) και Τρίτη και Πέμπτη (17:00 - 20:00).

Συντονιστής των προγραμμάτων είναι ο Νικόλαος Μπαμπανίκος (Διευθυντής) και τεχνικοί υπέυθυνοι των προγραμμάτων είναι οι κ. Νεοχωρίτου Δέσποινα και ο κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης (Καθηγητές Πληροφορικής 3ου ΕΠΑΛ Βόλου)

Περισσότερες Πληροφορίες:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας Δ Φάσης

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής Οι εγγραφές των μαθητευομένων για την Δ Φάση μαθητείας θα γίν...