Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Ο τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Στο 3ο ΕΠΑΛ Βόλου λειτουργούν οι παρακάτω τομείς με αντίστοιχες ειδικότητες:

Α. Τομέας: Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Ειδικότητες:

Τεχνολογία & Έλεγχος Τροφίμων
Έργα Τοπίου & Περιβάλλον
Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας Δ Φάσης

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής Οι εγγραφές των μαθητευομένων για την Δ Φάση μαθητείας θα γίν...