Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου συμμετείχε στην προσομοίωση συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου συμμετείχε στην προσομοίωση συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που διεξήχθη στις 8 Μαΐου 2009 στη Βουλή των Ελλήνων με την ευκαιρία εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης.
Το θέμα της προσομοίωσης της Επιτροπής, Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν: «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που αφορά πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκπομπές ρύπων από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της κοινότητας για την μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα».
Στην προσομοίωση συνεδρίασης οι εκπρόσωποι του σχολείου ήταν οι μαθήτριες: Βαρβάρα Διομή, η οποία συμμετείχε στη προσομοίωση της Συνεδρίασης ως Αντιπρόεδρος και η Μαρία Μπουντούκου ως Ευρωβουλευτής. Συνοδός καθηγήτρια στην εκπαιδευτική επίσκεψη ήταν η κ. Σουλτάνα Μουλλά. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Νομό Μαγνησίας αντιπροσώπευσε στην ανωτέρω εκδήλωση το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας Δ Φάσης

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής Οι εγγραφές των μαθητευομένων για την Δ Φάση μαθητείας θα γίν...