Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Ημερίδα Νέες Τεχνολογίες & Εκπαίδευση: Από την Κιμωλία στον Διαδραστικό πίνακα, Χαιρετισμοί (Μέρος 3ο)

Αλέξανδρος Καπανιάρης, M.Sc. Καθηγητής Πληροφορικής 3ου ΕΠΑΛ Βόλου


Δέσποινα Νεοχωρίτου, Καθηγήτρια Πληροφορικής του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου

Ο Διευθυντής του 3ου ΕΠΑΛ Βολου κ. Γεώργιος Τζανιδάκης


Ο Νομάρχης Μαγνησίας κ. Απόστολος Παπατόλιας

Η εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου, Πρόεδρος του ΔΙΕΚ, κ. Σούλα Μπαρτιώκα


Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας κ. Δημητρίος ΠαταβάληςΧαράλαμπος Σταχτέας, Δρ. Σύμβουλος Πληροφορικής Νομού Μαγνησίας


Προέδρος του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ν.Μαγνησίας κ. Φώτης Γιαννούλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας Δ Φάσης

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής Οι εγγραφές των μαθητευομένων για την Δ Φάση μαθητείας θα γίν...