Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008

Επιμόρφωση – Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε Δεξιότητες Πληροφορικής Επιχειρηματικού Σεναρίου

3o ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ - ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Αλέξανδρος Καπανιάρης ΠΕ20
Δέσποινα Νεοχωρίτου ΠΕ 19
Υπεύθυνος Προγράμματος: Νίκος Μπαμπανίκος ΠΕ 18.12

Ομάδα μαθητριών Γ τάξης του τμήματος ΒΙΒΕ, Βοηθών Νοσηλευτών
(Τομέας Υγείας & Πρόνοιας)
ΤΕΙ Καβάλας4.1.1.στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών

4.1.1:"Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες"

Τα σεμινάρια αφορούν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής και στην εφαρμογή τους για παρουσίαση - περιγραφή ενός επιχειρηματικού σεναρίου, καταλήγοντας σε εξετάσεις μέσω αυτοματοποιημένου λογισμικού σε Η/Υ.
Το μεγαλύτερο μέρος των σεμιναρίων (30ώρες) θα διεξαχθεί με συμβατικές μεθόδους, δηλαδή από έδρας διδασκαλία με χρήση Η/Υ-βιντεοπροβολέα & ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.Το υπόλοιπο μέρος των σεμιναρίων (20 ώρες) θα διεξαχθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα αφορά σε μαθήματα επιχειρηματικότητας καθώς και στην εκπόνηση εργασιών παρουσίασης και περιγραφής ενός επιχειρηματικού σεναρίου με χρήση πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.Καθότι τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΕ/ΙΕΚ περιλαμβάνουν και μαθήματα – εργαστήρια πληροφορικής, το περιεχόμενο των δια ζώσης σεμιναρίων δίνει έμφαση:

· στην προηγμένη χρήση των υπολογιστικών φύλλων,

· στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για εύρεση πληροφοριών και επικοινωνία με e-mail,

· στην σύνταξη εκθέσεων και παρουσίαση αυτών με Η/Υ,

· στις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

Περαιτέρω και προκειμένου οι μαθήτριες/σπουδάστριες να αποκτήσουν δεξιότητες πέρα από τεχνικές γνώσεις, επιλέχθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπόνηση εργασιών. Θα τις ανατεθούν εργασίες μέσα από τις οποίες θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ικανές να αυτενεργούν και να συνδυάζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις καθώς και να αναζητούν νέες πηγές πληροφόρησης. Κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης οι μαθήτριες/σπουδάστριες θα είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν την πρόοδο των εργασιών τους καθώς και να υποβάλλουν τις τελικές τους εργασίες στους επιβλέποντες καθηγητές μέσω Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, με ερωτήσεις προς τους επιβλέποντες και από το υλικό που θα είναι διαθέσιμο on-line.

Η διδασκαλία της εξ αποστάσεως θα δώσει έμφαση:
  • Στην χρήση του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

  • Βιβλιογραφική επισκόπηση και αναζήτηση πληροφοριών:

1. Μέσα από έντυπες & ηλεκτρονικές σημειώσεις.

2. Επισκέψεις σε επιμελητήρια, τράπεζες & λοιπές πήγες πληροφόρησης.

3. Μέσω διαδικτύου.


Ο σκοπός του έργου είναι:

Να υπάρχει άμεση δυνατότητα αυτοαπασχόλησης στην αγορά εργασίας για την κατάκτηση και παραγωγή της γνώσης και δικαίωμα της συμμετοχής.Να προσφέρει πληροφορίες & γνώσεις που απαιτούνται ώστε οι μαθήτριες να εξοικειωθούν καλύτερα με την χρήση των ΤΠΕ και επιχειρηματικότητα και να είναι σε θέση χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ για παρουσίαση-περιγραφή ενός επιχειρηματικού σεναρίου. Να μπορούν δηλαδή να εκτελέσουν μία ολοκληρωμένη εργασία χωρίς άμεση επίβλεψη, συνδυάζοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας Δ Φάσης

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής Οι εγγραφές των μαθητευομένων για την Δ Φάση μαθητείας θα γίν...