Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008

Εικονικές Επιχειρήσεις στο 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

3o ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΕ


Κατηγορία πράξεων 2.3.2.βΔ΄ περίοδος εφαρμογής: Δεκέμβριος 2007 - Απρίλιος 2008

Υπεύθυνοι Καθηγητές :

Αλέξανδρος Καπανιάρης
Δέσποινα Νεοχωρίτου
Δημήτριος Γελαδάρης
Καλλιόπη Σταυρακάκη
Ξανθούλα Δημαράκη
Δημήτριος Στεργιούλας

Ομάδα Μαθητών Γ’ τάξης του Τμήματος Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Ομάδα Μαθητών Γ’ τάξης του Τμήματος Βοηθών Νοσηλευτών, ΒΙΒΕ, Γεωπονίας

Η υλοποίηση του προγράμματος αφορά στη δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ όλης της χώρας, με προσομοιωμένες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές με τη χρήση (ή όχι) Η/Υ και κατάλληλα σχεδιασμένου λειτουργικού συστήματος, εργαζόμενοι σε ομάδες σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο «project» μέσω οργανωτικής δομής εικονικής επιχείρησης, αναπαριστούν διαδικασίες, διαδρομές και αντικείμενα μιας πραγματικής επιχείρησης, σε αλληλεπίδραση και με το εξωσχολικό περιβάλλον.

Η πράξη αυτή στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών σε μεθόδους και διαδικασίες της αγοράς εργασίας, στην ευαισθητοποίηση σε θέματα επιχειρηματικής σκέψης, στη στενότερη σύνδεση του σχολείου με την αγοράεργασίας και στην καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.

Με τα προγράμματα αυτά θα εξομοιώνεται η οικονομική δραστηριότητα των πραγματικών επιχειρήσεων σε συνθήκες σχολικού περιβάλλοντος, με εφαρμογή εκπαιδευτικών διαδικασιών και με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Τελικός Δικαιούχος της εκτέλεσης της πράξης «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ»:Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.)

Συμπράττοντα ιδρύματα:

· το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( Ε.Κ.Π.Α ),

· το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ),

· Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας Δ Φάσης

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής Οι εγγραφές των μαθητευομένων για την Δ Φάση μαθητείας θα γίν...