Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008

Εικονικές Επιχειρήσεις στο 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

3o ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΕ


Κατηγορία πράξεων 2.3.2.βΔ΄ περίοδος εφαρμογής: Δεκέμβριος 2007 - Απρίλιος 2008

Υπεύθυνοι Καθηγητές :

Αλέξανδρος Καπανιάρης
Δέσποινα Νεοχωρίτου
Δημήτριος Γελαδάρης
Καλλιόπη Σταυρακάκη
Ξανθούλα Δημαράκη
Δημήτριος Στεργιούλας

Ομάδα Μαθητών Γ’ τάξης του Τμήματος Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Ομάδα Μαθητών Γ’ τάξης του Τμήματος Βοηθών Νοσηλευτών, ΒΙΒΕ, Γεωπονίας

Η υλοποίηση του προγράμματος αφορά στη δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ όλης της χώρας, με προσομοιωμένες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές με τη χρήση (ή όχι) Η/Υ και κατάλληλα σχεδιασμένου λειτουργικού συστήματος, εργαζόμενοι σε ομάδες σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο «project» μέσω οργανωτικής δομής εικονικής επιχείρησης, αναπαριστούν διαδικασίες, διαδρομές και αντικείμενα μιας πραγματικής επιχείρησης, σε αλληλεπίδραση και με το εξωσχολικό περιβάλλον.

Η πράξη αυτή στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών σε μεθόδους και διαδικασίες της αγοράς εργασίας, στην ευαισθητοποίηση σε θέματα επιχειρηματικής σκέψης, στη στενότερη σύνδεση του σχολείου με την αγοράεργασίας και στην καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.

Με τα προγράμματα αυτά θα εξομοιώνεται η οικονομική δραστηριότητα των πραγματικών επιχειρήσεων σε συνθήκες σχολικού περιβάλλοντος, με εφαρμογή εκπαιδευτικών διαδικασιών και με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Τελικός Δικαιούχος της εκτέλεσης της πράξης «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ»:Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.)

Συμπράττοντα ιδρύματα:

· το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( Ε.Κ.Π.Α ),

· το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ),

· Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

Επιμόρφωση – Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε Δεξιότητες Πληροφορικής Επιχειρηματικού Σεναρίου

3o ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ - ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Αλέξανδρος Καπανιάρης ΠΕ20
Δέσποινα Νεοχωρίτου ΠΕ 19
Υπεύθυνος Προγράμματος: Νίκος Μπαμπανίκος ΠΕ 18.12

Ομάδα μαθητριών Γ τάξης του τμήματος ΒΙΒΕ, Βοηθών Νοσηλευτών
(Τομέας Υγείας & Πρόνοιας)
ΤΕΙ Καβάλας4.1.1.στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών

4.1.1:"Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες"

Τα σεμινάρια αφορούν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής και στην εφαρμογή τους για παρουσίαση - περιγραφή ενός επιχειρηματικού σεναρίου, καταλήγοντας σε εξετάσεις μέσω αυτοματοποιημένου λογισμικού σε Η/Υ.
Το μεγαλύτερο μέρος των σεμιναρίων (30ώρες) θα διεξαχθεί με συμβατικές μεθόδους, δηλαδή από έδρας διδασκαλία με χρήση Η/Υ-βιντεοπροβολέα & ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.Το υπόλοιπο μέρος των σεμιναρίων (20 ώρες) θα διεξαχθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα αφορά σε μαθήματα επιχειρηματικότητας καθώς και στην εκπόνηση εργασιών παρουσίασης και περιγραφής ενός επιχειρηματικού σεναρίου με χρήση πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.Καθότι τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΕ/ΙΕΚ περιλαμβάνουν και μαθήματα – εργαστήρια πληροφορικής, το περιεχόμενο των δια ζώσης σεμιναρίων δίνει έμφαση:

· στην προηγμένη χρήση των υπολογιστικών φύλλων,

· στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για εύρεση πληροφοριών και επικοινωνία με e-mail,

· στην σύνταξη εκθέσεων και παρουσίαση αυτών με Η/Υ,

· στις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

Περαιτέρω και προκειμένου οι μαθήτριες/σπουδάστριες να αποκτήσουν δεξιότητες πέρα από τεχνικές γνώσεις, επιλέχθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπόνηση εργασιών. Θα τις ανατεθούν εργασίες μέσα από τις οποίες θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ικανές να αυτενεργούν και να συνδυάζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις καθώς και να αναζητούν νέες πηγές πληροφόρησης. Κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης οι μαθήτριες/σπουδάστριες θα είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν την πρόοδο των εργασιών τους καθώς και να υποβάλλουν τις τελικές τους εργασίες στους επιβλέποντες καθηγητές μέσω Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, με ερωτήσεις προς τους επιβλέποντες και από το υλικό που θα είναι διαθέσιμο on-line.

Η διδασκαλία της εξ αποστάσεως θα δώσει έμφαση:
  • Στην χρήση του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

  • Βιβλιογραφική επισκόπηση και αναζήτηση πληροφοριών:

1. Μέσα από έντυπες & ηλεκτρονικές σημειώσεις.

2. Επισκέψεις σε επιμελητήρια, τράπεζες & λοιπές πήγες πληροφόρησης.

3. Μέσω διαδικτύου.


Ο σκοπός του έργου είναι:

Να υπάρχει άμεση δυνατότητα αυτοαπασχόλησης στην αγορά εργασίας για την κατάκτηση και παραγωγή της γνώσης και δικαίωμα της συμμετοχής.Να προσφέρει πληροφορίες & γνώσεις που απαιτούνται ώστε οι μαθήτριες να εξοικειωθούν καλύτερα με την χρήση των ΤΠΕ και επιχειρηματικότητα και να είναι σε θέση χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ για παρουσίαση-περιγραφή ενός επιχειρηματικού σεναρίου. Να μπορούν δηλαδή να εκτελέσουν μία ολοκληρωμένη εργασία χωρίς άμεση επίβλεψη, συνδυάζοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 04/03/2019